Examens: Motor

De motorexamens

Om het aantal motorongelukken terug te dringen, zijn alle motorexamens in Europa aan elkaar aangepast. Hierdoor werd het examen voor de motor zo uitgebreid, dat het te groot werd om in één keer af te nemen. Daarom is het oorspronkelijke praktijkexamen in twee delen gesplitst, namelijk in de examens

Meer informatie over deze examens is terug te vinden op de corresponderende pagina's.

Voor de motorexamens gelden er tevens bepaalde eisen met betrekking tot beschermende kleding. Meer informatie over deze eisen is hier terug te vinden.